Hướng dẫn sử dụng ứng dụng lưu trữ khách hàng

Đây là nơi lưu lại thông tin khách hàng hoặc chủ nhà của bạn.

Thay vì bạn phải lưu trên file Excel hoặc Word. Bạn hãy tận dụng hệ thống ứng dụng Clickchuot.com để lưu trữ.

Những thông tin bạn lưu trữ trên hệ thống hoàn toàn bảo mật.

Bạn có thể xem lại thông tin của mình bằng điện thoại nếu có ra ngoài dẫn khách hàng xem nhà.