Giới thiệu

Hệ thống Clickchuot.com là nơi cung cấp ứng dụng hỗ trợ môi giới bất động sản. 

 

Cách thức hoạt động hệ thống Click Chuột của 1 tài khoản như sau:

+ Cần phải có 5 điểm tối thiểu để sử dụng các ứng dụng trên hệ thống.

+ Số điểm của bạn sẽ bị trừ mõi ngày 5 điểm trong tài khoản.

 

* Bạn chỉ cần share link trong Menu kiếm điểm. Để nhận điểm từ hệ thống. 1 ngày được +30 điểm.